Miljöministern vill skydda större bilar

Sverige och Tyskland har nu en gemensam linje i fråga om utsläpp från nya bilar. Dessa båda länder vill skydda sina biltillverkare, som producerar i huvudsak stora bilmodeller.

Även tillverkare av små bilar måste ta sitt ansvar, sa miljöminister Andreas Carlgren på EU:s miljöministermöte i Bryssel. Målet är samma utsläppsminskning, men annorlunda fördelat mellan stora och små bilar.

– Så länge det är lika bra för miljön, så är det självklart för oss att inte missgynna Volvo och Saab, som dessutom i miljöfrågor som helhet är bättre än många andra bilmärken.

I januari lade EU-kommissionen fram förslaget om att nya bilar inom EU inte ska få släppa ut mer koldioxid än 130 gram per kilometer. Tillsammans med biodrivmedel och bättre däck och några andra åtgärder ska man komma ner i 120 gram koldioxid per kilometer.

Men det är alltså ett medelvärde för alla bilar, och en biltillverkare kan alltså fortsätta bygga stora bilar bara den samtidigt också gör väldigt små bilar. 

Men likväl så oroas bilindustrin i framför allt i Tyskland och Sverige, eftersom man mest tjänar pengar på stora bilar. Och nu när det är läge för kraftmätning mellan medlemsländerna så tänker de tyska och svenska regeringarna inte ge Frankrike och Italien, som bygger många små bilar, några gratispoäng. Utan även små bilar ska tvingas bli bättre. 

Andreas Carlgren vill ge ytterligare lättnader för tillverkare av tunga bilar genom att straffavgifterna för bilar som släpper ut för mycket ska börja på en lägre nivå än vad EU-kommissionen föreslagit och sen trappas upp. Något mål för vilka utsläppsgränser som ska gälla för nya bilar från 2020 vill Sverige inte diskutera alls i dag.

– Det tycker vi kommissionen ska ta fram förslag på. Vi tycker att det är 130 som ska fortsätta gälla 2012 och vi vill därför inte diskutera någon annan nivå på ett senare årtal, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Mattias Goldmann på föreningen Gröna Bilister är orolig ifall man ger efter för de tunga bilarna.

– Om man börjar släppa efter för tunga bilar så riskerar det att leda till att de samlade utsläppen inte minskar så snabbt som vi skulle vilja.

Och att miljöministern vill sänka straffavgifterna för bilar som släpper ut för mycket tycker han är fel.

– Där har ju EU-kommissionen räknat ut vilka bötesbelopp som behövs för att vi ska uppnå utsläppsmålen. Jag blir oerhört förvånad när miljöministern och regeringen ifrågasätter de här beräkningarna och säger att man ska ha lägre bötesbelopp. Det leder då rimligen till att bilindustrin släpper ut mer och vi får en värre klimatpåverkan än vad det är tänkt.

Och att miljöministern inte vill sätta upp nåt mål för utsläppsgränser för nya bilar från 2020 är han också kritisk mot.

– Bilindustrin betonar alltid att det behövs långsiktiga spelregler och tycker att det här med år 2012 är för nära i tiden. Därför vore det självklart för både EU-kommissionen och svenska regeringen att aktivt arbeta fram ett långsiktigt mål för utsläpp på år 2020 och 2025, säger Mattias Goldmann på föreningen Gröna Bilister. 

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se
Daniel Värjö
daniel.varjo@sr.se