Oro för stålverket i Oxelösund

Som en effekt av Koyotoavtalet som reglerar hur mycket koldioxid ett land får släppa ut, har EU beslutat att införa handel med utsläppsrätter. Men på stålverket SSAB i Oxelösund räknar både fack och ledning med att delar av verket kommer läggas ned om miljöavgifterna införs.
I toppen av masugnen hälls kol och järnmalm och efter sju timmar rinner brandgult och lavahett, flytande järn ur ett litet hål i botten. Det är skvalapande och segt som sirap, men på ett dygn hinner det ändå bli 3000 ton i den här masugnen vid SSAB:s stålverk i Oxelösund. Men i processen bildas också koldioxid och med de nya miljöreglerna med tilldelade utsläppsrätter som planeras inom EU, riskerar verket att konkurreras ut, det säger både fack och ledning på plats. – De kostnader man pratar om för den här straffskatten är lika höga som våra lönekostnader för att framställa ett ton stål, säger Anders Werme, vd för SSAB i Oxelösund. Det är alltså väldigt höga kostnader det är frågan om. I ett sådant perspektiv, om det skulle bli fallet, är min bedömning att långsiktigt finns det inga möjligheter att tillverka stål ur malm här i Sverige. ”Snedvriden konkurrens” Nu är det inte så att SSAB är någon större miljöbov än andra stålverk runtom i världen, men flera av konkurrenterna ligger i Kina, Ryssland eller Brasilien. Det är länder som kan göra utsläpp utan begränsningar. Konkurrensen snedvrids med miljöavgifterna som i längden blir svåra att undvika, enligt vd Anders Werme. Gemensam kampanj För att påverka regering och riksdag har lokalpolitiker och fack gått samman i en kampanj. Att rena bort koldioxid går inte, säger företrädare för Metall i Oxelösund. Specialstål går inte att tillverka utan kol och koldioxid som en biprodukt. Enda sättet att sänka utsläppen här lokalt är att minska produktionen och då försvinner jobben. – Det här är den största industriarbetsplatsen i Sörmland, alltså hela länet. Oxelösund står och faller med SSAB:s verksamhet, stora delar av länet också. Det kommer att påverka och folk kommer att bli berörda när det blir pålagor i mångmiljonklassen det handlar om. Det kan man inte blunda för, säger Lena Fornstedt, metallombud på SSAB i Oxelösund.
Kristian Åström