Vaktbolagens villkor ska granskas

Ekot har den senaste tiden rapporterat om bevakningsföretag som i flera fall tagit på sig uppdrag som kritiker menar tillhör polisens arbetsområde. Bevakningsföretagens roll i samhället blir allt större, men justitieminister Thomas Bodström arbetar just nu med att försöka renodla polisens arbetsuppgifter.
– Bevakningsbranschen har ju vuxit i Sverige och i hela övriga Västvärlden. Så de behövs, och kommer att behövas oavsett hur många flera poliser vi behöver i samhället, säger han. Renodla polisens uppgifter Thomas Bodström arbetar just nu med att försöka renodla polisens arbetsuppgifter. För att se vilka bitar som kan läggas över på till exempel bevakningsföretag och ordningsvakter. På så sätt hoppas han att polisen ska få mer tid att ägna sig åt det som verkligen är riktiga polisärenden. Men frågan är vad som är just ett ärende för polisen. Ekot har den senaste tiden rapporterat om flera fall där bevakningsföretag närmat sig polisens arbete. Senaste exemplet är bevakningsföretaget Falck, som på uppdrag av livsmedelskedjan Coop, inte griper utan i stället spanar på snattare så man kan sätta dit hälarna istället. Coop säger att företaget gör detta för att polisen inte längre har resurserna att bedriva sådan spaning. Polisanmält bevakningsföretag Det är för övrigt samma bevakningsföretag som polisanmälts av datainspektionen för att ha ägnat sig åt spaning och kartläggning av misstänkta klottrare, med hjälp av olagliga dataregister. Ekot har även berättat om hur försäkringsbolaget Trygg Hansa anlitar ett bevakningsföretag för att spana och samla bevis mot misstänkta försäkringsbedragare. Trygg Hansa förklarar det med att polisen inte längre prioriterar utredning av försäkringsbedrägerier. I de här fallen har det ifrågasatts om bevakningsföretagen inte har gått över gränsen, och ägnat sig åt att utreda brott. Vilket bara polisen får göra. Vill se över villkoren Just därför menar Thomas Bodström att det är viktigt att se över bevakningsbranschens villkor. – Det gäller bland annat tillsynen över de här väktarna, ordningsvakterna. Utbildning och ordningsvakternas relation till polisen plus en del andra relbanta frågor. Så det här är en högst aktuell fråga, enligt justitieministern. ”Polisbrist orsak till expansion” Johan Pehrson är folkpartistisk ordförande i riksdagens justitieutskott. Till skillnad från den socialdemokratiske justitieministern Bodström, tror Pehrson att bevakningsföretagen inte skulle vinna mark i samhället om det inte var för polisbristens skull. Men han är överens med Bodström på en punkt. För rättsäkerhetens skull, måste det gå en skarp gräns mellan bevakningsföretagens och polisens arbete. – Jag tror att man måste förtydliga de bestämmelser som reglerar vaktbolagsverksamheten, så att det blir mer klart vad som gäller, vad man får och inte får göra. Om det nu är som det verkar, att det föreligger en gråzon, och inte ens polisen själv är helt säker på vad de här vaktbolagen får göra, säger Johan Pehrson.
Alexander Norén