Arabvärldens regimer slutar hoppas

Nu minskar hoppet dramatiskt även i arabvärlden, om att ett krig i Irak går att undvika. Olika arabiska initiativ för att undanröja krigshotet har misslyckats och uppgivenheten sprider sig nu.
Söndagens toppmötet på Azorerna betecknas i Bagdad som ”de laglösas samling”, men i resten av arabvärlden sjunker modet. ´ –Händelseutvecklingen tyder på att sannolikheten nu är större för ett militärt ingripande än att diplomatiska försök att lösa situationen kommer att fortsätta. Så uttrycker arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa den allmänna uppfattningen i arabvärlden efter toppmötet. Uttalandet andas uppgivenhet från arabiskt håll, där fruktan för ett krig - och dess konsekvenser - har överskuggat alla eventuella sympatier för tanken på ett Irak utan Saddam Hussein. Irak avböjde besök Alla försök från arabisk och muslimsk sida att bidra till en fredlig lösning har misslyckats - senast avbröts ett besök av en arabisk delegation till Bagdad i sista sekund. Ingen officiell orsak har angetts, men det är sannolikt att Irak självt avböjde besöket, därför att det inte ansågs ligga i Bagdads intresse. En annan orsak som nämnts är att gruppen, under ordförandeskap av Bahrain, inte kunde enas om sitt uppdrag. Stämmer det är det en illustration till den oenighet som är betecknande för de sinsemellan så olika arabiska staterna. Rädsla för terrorvåg När de flesta regimer i arabvärlden nu ser ut att ha resignerat inför tanken på det oundvikliga kriget, görs förberedelser i de olika huvudstäderna för att så mycket som möjligt minimera riskerna för regimerna. I Egypten rapporteras säkerhetsstyrkor ha gripit flera radikala muslimer, samtidigt som man tillåter mindre antikrigsdemonstrationer, som blivit mer eller mindre rutin varje fredag den senaste tiden. ”Krig värre än Saddam” Fruktan är att ett krigsutbrott ska utlösa folkliga protester som hotar de ofta auktoritära regimerna. Bedömare här är rädda för att effekterna av ett krig i Irak kan bli värre för regionen än hotet från Saddam Husseins samlade arsenal av massförstörelsevapen. Oron för en okontrollerbar explosion av terrorattacker efter ett krigsutbrott är påtaglig här.
Lars Kobbe, Kairo