Börserna reagerar på krigsrisken

Efter nya krigshot satsar investerare världen över på säkrare placeringar i form av obligationer och guld - oljepriset stiger. Börskurserna går ner och det gäller även Stockholmsbörsen, där kurserna hittills fallit med 1,6 procent.
Reaktionerna på krigsrisken syns på Stockholmbörsen, som gått ner. Samma mönster gäller även för börserna ute i Europa och tidigare under morgonen för börserna i Asien. Att aktiebörserna faller är en direkt reaktion efter mötet på Azorerna mellan USA, Storbritannien och Spanien. De som placerar och investerar på börserna håller nu dessutom andan inför mötet i FN:s säkerhetsråd senare på måndagen. Dollarn har blivit några ören svagare mot kronan och oljepriset har också gått upp. Reaktionerna har svängt både uppåt och nedåt den senaste tiden i takt med dagsbedömningar av krigsrisken i Irak. Sammantaget speglar det här att osäkerheten är extremt stor även om risken för krig ökat gradvis. Men också vid ett krig är är osäkerheten stor när det gäller konsekvenserna för världsekonomin. Om det blir kort eller om det i värsta fall blir ett utdraget långvarigt krig. Svartsyn och pessimism dyker upp lite varstans. Senast under förmiddagen hänvisas opublicerade dokument från EU-kommissionen, som pekar på exceptionella omständigheter och risk för en allmän ekonomisk nedgång.
Christer Hillbom