Finska regeringsfrågan en öppen affär

I Finland har diskussionerna börjat om hur landets nya regering skall se ut efter söndagens riksdagsval. Valet vanns av det ledande oppositionspartiet centern. Men också det största av de nuvarande regeringspartierna, socialdemokraterna, gick framåt i valet.
Tidigare var det Finlands president som utsåg regeringsbildare och han, det var alltid en han på den tiden, behövde inte nödvändigtvis låta det största partiet få uppgiften att bilda ny regering. Men nu gäller en ny grundlag där man har bestämt sej för att det skall var just så. I första hand går budet till det största partiet, i det här fallet centerpartiets ledare Anneli Jäätteenmäki. Försöker fortsätta utan centern Men statsvetaren Kimmo Grönlund vid Åbo Akademi tror att de nuvarande regeringspartierna kommer att försöka hitta ett sätt att fortsätta tillsammans utan centern. –Jag tror att de nuvarande regeringspartierna försöker uppnå ett nytt avtal. Däremot kan det i praktiken bli svårt eftersom riksdagspartierna har kommit överens om att det är det största riksdagspartiets representant som först ska förhandla om den nya regeringen. I det här fallet borde det då bli Anneli Jäätteenmäki eller någon annan centerpartist. Lägga krokben De nuvarande regeringspartierna med socialdemokraterna och det konservativa samlingspartiet i spetsen har en betryggande majoritet också i den nya riksdagen. Men för att få fortsätta måste de på något sätt lägga krokben för centerns försök att ta över regeringsansvaret. Men det faktum att både centern och socialdemokraterna gick framåt i valet bäddar också för en så kallad ”rödmylleregering” som innehåller bägge partierna. Men då blir frågan: Kan centerledaren Anneli Jäätteenmäki och socialdemokraternas Paavo Lipponen verkligen sitta i samma regeringen? De gör knappast nån hemlighet av att de tycker rätt illa om varandra.
Christer Fridén, Helsingfors