Krigsrisk präglar världens marknader

Risken för att det blir ett krig i Irak slår nu igenom på både räntor och börskurser. Stockholmbörsen har backat och marknadsräntorna har gått ner. Vid 12-tiden på måndagen hade Stockholmsbörsens SAX-index fallit med 1,1 procent och marknadesräntorna fallit med mellan 3 och 5 räntepunkter.
Nedgången på Stockholmbörsen slår mot i stort sett alla branscher. Samma mönster gäller för börserna ute i Europa: London: minus 0,9 procent och Frankfurt har fallit med 1,4 procent. Tidigare under måndagen föll aktiekurserna på börserna i Asien. Att börserna faller är en direkt reaktion efter mötet på Azorerna mellan USA, Storbritannien och Spanien. Och att de som placerar och investerar på börserna nu håller andan inför mötet i FN:s säkerhetsråd senare på måndagen. Samma sak gäller handeln med räntebärande obligationer och växlar. De svenska marknadsräntorna har gått ner något - det gäller för både för räntor med ett halvårs löptid liksom för för dem som är bundna i fem år. Dollarn har blivit några ören svagare mot kronan och kostar 8,53 kr medan kursen för euron är något starkare 9,21 kr. Det är alltså de omedelbara raekationer och sådana har svängt både uppåt och nedåt den senaste tiden takt med dagsbedömningar av krigsrisken i Irak. Sammantaget speglar det här att osäkerheten är extremt stor. Även om risken för krig ökat gradvis. Men också vid ett krig är är osäkerheten stor när det gäller konsekvenserna för världsekonomin. Om det blir kort och framgångsrikt eller om det, i värsta fall, blir utdraget och långvarigt. Svartsyn och pessimism dyker upp lite varstans. Senast under måndagsförmiddagen hänvisades det till opublicerade dokument från EU-kommissionen , som pekar på exeptionella omständigheter och risk för en allmän ekonomisk nedgång.