IB-agenter JO-anmäler utredare

Två av den gamla hemliga underrättelsetjänsten IB:s agenter har anmält en av den så kallade säkerhetstjänstkommissionens experter till Justitieombudsmannen, JO.
De två före detta agenterna, Gunnar Ekberg och Svante Winqvist, anklagar professor Ulf Bjereld för att ha farit fram med osanning i sin rapport till kommissionen om den svenska Palestinarörelsen. Ekberg och Winqvist konstaterar i sin anmälan att de själva aldrig har hörts av Bjereld. De anser att professor Bjereld skrivit sin rapport i egenskap av statstjänsteman och att det därför också är JO:s sak att granska den.