”Dödssjuka har tillfrisknat”

Det är fortfarande oklart vad som orsakat den svåra luftvägssjukdom som spridits i Asien och orsakat flera dödsfall, men läget bedöms nu som mer stabilt än för några dagar sedan. Det säger läkaren Jesper Aagesen som deltar i Världshälsoorganisationens internationella insatsgrupp i Vietnam där sjukdomen upptäcktes.
– Vi börjar ana hur vi ska begränsa sjukdomen. Den verkar inte vara oerhört smittosam, så att man kan skydda sig ganska enkelt mot smittan. Hur smittar den då? – Vi tror att den smittar genom hosta, nysningar och sådant. WHO:s expertgrupp jobbar i stort sett dygnet runt för att hitta orsakerna till den mystiska smittan som upptäcktes just i Hanoi för knappt tre veckor sedan. Det verkar som om den går att begränsa och framför allt tycks den inte vara så smittsam som man först befarade. Jesper Aagesen har framför allt hjälpt till med smittskyddet på Hanois största sjukhus där ett 50-tal personer insjuknat så här långt och även om man fortfarande famlar i mörkret kring både orsaken och behandling så är det ett gott tecken att många patienter tycks tillfriskna, säger han. – I och med att vi inte vet vad det är så har vi ju ingen specifik medicin men däremot så förefaller det trots allt som att en del av patienterna förbättras. Antingen så är det den behandling de erhåller eller så är det immunförsvaret själv som klarar av det, förmodligen det senare. I Hanoi är det relativt lugnt åtminstone på ytan, även om många skaffar munskydd. Men den okända sjukdomen har efter ett antal dödsfall runt om i världen tagits på största allvar. Många har befarat en snabb epedemi, men WHO hoppas nu att det ska stanna vid enstaka fall. Någon fara för Sverige bör det inte vara, säger Jesper Aagesen: – Nej, för med vanlig hygien och skyddsåtgärder sprider den sig nog inte. Vad tror ni att sjukdomen kommer ifrån? – Vi vet inte det. Det har ju gått en sjukdom här i vintras, som har gått på liknande sätt i framför allt Kina. Men om det är samma sjukdom vet vi inte.
Daniel Rundqvist