USA:s militär kontrollerar medierna

Samtidigt som ett krig rycker allt närmare fortsätter också den massmediala uppladdningen från Iraks grannländer. Den information som finns är hårt kontrollerad från amerikanskt håll.
Det amerikanska militära högkvarteret inför kriget ligger i Qatar. USA:s presscenter här innehåller den allra senaste digitala tekniken. Här är det meningen att general Tommy Franks ska kunna visa uppemot 1000 journalister det han vill visa på storbildsskärmar. Podiet där han ska stå har designats av en Hollywood-scenograf. Bara att frakta hit podiet från Chicago kostade 400 000 kronor. Från presscentret kommer USA:s militär, om och när kriget mot Irak börjat, också leda chattar på Internet och man ska producera färdiggjorda inslag som tv-bolag får använda. En korrespondent för japansk tv säger att han inte fick veta något av substans på det amerikanska presscentret och att det var lättare att rapportera från Bagdad. Nick McCullum är korrespondent för australisk tv. Han säger att informationen inför kriget är knapphändig och hårt kontrollerad, både av USA:s militär och av lokala myndigheter. Ett skäl kan vara att USA:s militär hittills har försökt hålla en låg profil, eftersom den folkliga opinionen i gulfstaterna är starkt emot ett krig mot Irak.
Nils Horner, Doa Qatar