Oskarshamnsföräldrar får vårdplan

Föräldrarna i Oskarshamn, som förlorade vårdnaden om sin son, har kommit överens med socialnämnden om en vårdplan. Den innebär bland annat att vården om sonen ska ske i samtycke mellan föräldrarna och socialnämnden. Men den innebär inte att föräldrarna får tillbaka den dagliga vården av sonen. Föräldrarna uppmärksammades i SVT:s program Uppdrag Granskning, och fallet JO-anmäldes, men JO hade ingen kritik att komma med mot socialnämnden.
– Barnet ska fortsätta att bo i familjehemmet. Det är en del av den här vårdplanen, och så ska umgänget förbättras och utökas. Det innebär också att anhöriga ska beredas en kontakt med barnet. – Och om cirka två år ska det bli en ny utredning avseende förhållandena då, säger föräldrarnas advokat Michael R-son Boberg. Föräldrarna uppmärksammades i SVT:s program Uppdrag Granskning där socialnämnden kritiserades för att ha gjort en dålig vårdnadsutredning, och ett 50-tal personer JO-anmälde fallet, men socialnämnden gick helt fri från kritik från JO. I den nya utredning som gjorts, dras slutsatsen att föräldrarna i dagsläget inte själva kan ta hand om sin son. Men att de ska få träffa sin son oftare och det ska ske i deras eget hem. Och om cirka två år ska alltså en ny utredning göras för att se om de då har bättre förutsättningar att själva ha hand om sin son.
Margita Boström