Irakiska kurder varnar Ryssland

De två största kurdiska organisationerna i norra Irak stödjer öppet en USA-invasion av Irak för att få bort Saddam Hussein. Kurderna reser nu runt i omvärlden för att tala för sin sak. En delegation besöker just nu Ryssland, där man indirekt varnar Ryssland för framtida konsekvenser, om inte Moskva tydligt tar avstånd från Saddam Husseins regim.
De två största kurdiska organisationerna som behärskar Norra Irak stödjer öppet en USA-invasion av Irak för att få bort Saddam Hussein. Och kurderna reser nu runt i omvärlden för att tala för sina sak. En delegation besöker just nu Ryssland. Där man indirekt varnar Ryssland för framtida konsekvenser om inte Moskva inte tydligt tar avstånd från Saddam Husseins regim. – Det irakiska folket beklagar det faktum att vissa länder stött den irakiske diktatorn Saddam Hussein, och inte tagit tillräckligt avstånd från en sådan regim, sa latif Rashid, från en av de två mäktiga kurdiska organisationerna i Norra Irak, som just nu besöker Moskva för samtal med de ryska myndigheterna. – Om man inte tar avstånd från Saddam Hussein i tid så kan man inte efteråt hävda, ”låt oss bli vänner och glöm det som varit”, tillade Rashid, i ett uttalande indikret riktat till sina värdar i Moskva. Ber om gasmasker De irakiska kurderna reser nu runtom i världen för att söka stöd för sin sak. En delegation befinner sig just nu i Turkiet med budskapet, ”skickas turkiska trupper till Norra Irak så kommer de att bekämpas av kurderna.” Medan i Moskva vill man öppna en dialog när det gäller det framtida politiska styret i Irak efter Saddam Hussein. Och dessutom ber kurderna om humanitärt bistånd, till exempel ryska gasmasker till den kurdiska befolkningen, som hotas av kemiska och biologiska vapen från Bagdads sida. ”Kort krig” Rashid ville vid presskonferensen inte utesluta att regionen kommer att destabiliseras om och när USA anfaller. Men han säger att allting tyder på att det blir ett relativt kort krig. Alla rapporter inifrån Irak tyder på att det irakiska folket. När det väl kommer till kritan inte kommer att kämpa och beskydda diktaturen emot när kriget väl inletts. – Vi har våra kanaler i Bagdad, även med den irakiska militären. De kommer inte att beskydda Saddam Hussein till vilket pris som helst, mot en övemäktig militär motståndare, hävdar Latif Rashid. ”Irakier ska styra Irak” Som också uppmanade USA att ändra sin ståndpunkt när det gäller vem som ska styra landet efter diktatorns fall. – Vi har gjort det klart för amerikanerna, britterna och EU. Vi vill inte ha en diktatur ersatt med en annan diktatur eller ett amerikanskt militärstyre över Irak, sa Rashid. – Det vill säga kurderna och den irakiska oppositionen vällkomnar USA:s hjälp att störta Saddam Hussein. Men sedan är de inte välkomna längre. Det är irakierna själva som ska styra Irak, säger det kurdiska sändebudet från Norra Irak vid sitt besök i den ryska huvudstaden.
Vladislav Savic, Moskva