Borgerligt bråk om offentligt sparande

Det har uppstått bråk bland de borgerliga partierna när det gäller det offentlig sparandet, det vill säga statens, kommunernas och pensionsystemets pengar. Folkpartiet och kristdemokraterna vill höja sparandet från dagens 2 procent av bruttonationalprodukten, till 2.5 procent. Men moderaterna säger blankt nej.
– Det kan uppstå sådana lägen i framtiden, inte minst på grund av att vi får stora pensionsavgångar framöver, att det är färre som ska försörja fler, att trycket på finanspolitiken kan komma att öka, säger Lars Leijonborg, ledare för folkpartiet. Frågan om det offentliga sparandet har blivit aktuell eftersom LO ställt vissa krav för att acceptera ett fullt svenskt medlemsskap i valutaunionen EMU. Diskussioner pågår Just nu pågår diskussioner mellan LO och socialdemokraterna där ett av förslagen är att höja sparandet från 2 till 2,5 procent av bruttonationalprodukten för att ha lite extrapengar, så kallade buffertfonder att använda vid ekonomiska kriser, när möjligheten att höja räntan försvunnit om Sverige inför euron. De båda ja-partierna, kristdemokraterna och folkpartiet välkomnar en sådan höjning av sparandet, men hänvisar till andra ekonomiska skäl än EMU, bland annat hur pensionssystemen kommer utvecklas de närmaste åren, och kristdemokraterna och folkpartiet säger nej till LO:s förslag till buffertfonder. Dra ner statsskulden Men det tredje borgerliga ja-partiet, moderaterna, vill inte alls öka det offentliga sparandet, säger partiledare Bo Lundgren: – Jag tycker det är fel. Vi ska naturligtvis dra ner statsskulden. Det är en rimlig nivå och där finns en del att göra ytterligare. Det kan vi göra genom ytterligare privatiseringar och genom att under något år ha underskott. Men några permanenta underskott ska vi inte ha för det hindrar jobben att växa fram.
Pontus Mattsson