Sverige bidrar till skövling av regnskog

Svenska företag anklagas för att bidra till nedhuggning av regnskog i Indonesien. Det finns både importörer av pappermassa, kreditgivare, återförsäljare och maskinleverantörer, som handlar med flera stora pappersbruk, framför allt på Sumatra. Det visar en kartläggning, som har gjorts av Naturskyddsföreningen och SwedWatch, som granskar svenska företags agerande i utvecklingsländer.
– Det mest oroande är att ekosystemen förstör. De kommer inte kunna växa upp igen och att ursprungsbefolkningens rättigheter kränks, i bland på väldigt våldsamma sätt också, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande. Det här gäller företag som har bidragit till uppbyggnaden av stora massafabriker på Sumatra. Nordea lånade ut pengar Nordea uppges ha givit lån på motsvarande 73 miljoner dollar. Exportkreditnämnden har beviljat exportkrediter motsvarande 44 miljoner dollar. Exportkrediterna gäller bland annat ABB, Sunds defibrator och Kvaerner Pulping. Några miljökonskvensbeskrivningar har inte redovisats för uppgörelserna: – Företagen har inte alls hanterat problemen. I vissa falla saknar man information om vad som sker. I andra fall käner man till det men anser att det ligger utanför företagets ansvarsområde. – Den typen av åsikter hör till gårdagen. Vi vill att företag i det tjugonde århundradet tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än tidigare. Men hur långtgående krav kan man ställa på företag som har affärer med utvecklingsländer? – Vi tycker det är rimligt att ställa krav på företagen i den mån de kan påverka utvecklingen. Vi vet att de svenska företag som köper pappersmassa, som finansierar den här skövlingen av regnskog eller som levererar utrustning kan ställa krav och på det sättet vrida utvecklingen i positiv riktning. Regnskogen huggs ner Det som miljöorganisationerna vänder sig emot är att de här fabrikerna till 70 till 80 procent är beroende av råvara från regnskogar, som sedan kanske är borta för evigt. Stora arealer regnskog huggs ner för att sedan ersättas av plantager med eukalyptus och odlad acacia. Den indonesiska regeringen införde år 2000 ett stopp för nya avverkningstillstånd. Trots det delar regionala myndigheter i Indonesien frikostigt ut nya tillstånd. Dessutom sker en omfattande illegal avverkning. – Företagen måste ta kontakter med verksamheten som bedrivs i Indonesien, ställa krav uppåt i kedjan till de som i sista hand svarar för avverkningen. Svenska inköpare bör till exmepel vägra köpa in pappersamassa från tropiska skogar, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska naturskydddsföreningen.
Ingrid Gustavsson