Hans Blix vill ha en rad svar av Irak

Chefen för FNs vapeninspektörer - Hans Blix - ska under tisdagen överlämna en ny rapport om Iraks massförstörelsevapen till FNs säkerhetsråd.
I rapporten begär Blix svar från Irak på en rad punkter där FNs vapeninspektörer anser att den irakiska regimen inte har gett tillfredsställande svar. Det gäller till exempel stridsspetsar till Scudrobotar med biologiska och kemiska stridsspetsar, eventuellt innehav av nervgasen VX och senapsgas liksom kvarvarande lager mjältbrandsbakterier.