Bagdad får ett ultimatum

USA:s president George Bush utfärdade natten till tisdagen ett ultimatum till den irakiske ledaren Saddam Hussein och hans söner: lämna Irak inom 48 timmar eller riskera ett krig som kommer att inledas vid en tidpunkt som USA väljer, sade Bush.
– Saddam Hussein and his sons must leave Iraq withing 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict commenced at a time of our choosing. Exil eller krig, var George Bushs budskap när han i lugn men ödesdiger ton förklarade att alla fredliga försök att avväpna Irak har misslyckats, och att den fara Saddam Hussein utgör för USA och världen måste avlägsnas innan det är för sent. Bush drog paralleller mellan Saddam Hussein och Hitler och varnade för att den undfallenhet vissa länder visat gentemot nazismen nu kan upprepas med ödesdigra konsekvenser: Avfärdade ”blidkande” politik – In the 20th century some chose to appease murderous dictators, who's threats were allowed to grow into genocide and global war. In this century, when evil men plot chemcial biological and nuclear terror, a policy of appeasement could bring destruction of a kind never seen before on this earth. För tolv år sedan höll George Bushs far också ett varningstal till Saddam Hussein, med den slående skillnaden att han hade FN och omvärlden med sig. Bush d.y. valde istället att lägga skulden för den misslyckade diplomatin på Frankrike och förebrå omvärlden och FN som inte levt upp till sitt ansvar: – The United Nation security council has not lived up to its responsabilities, so we will rise to ours. Uppmanade Iraks soldater till ordervägran Saddam Husseins tid är förbi, men det är inte för sent för den irakiska militären, sade George Bush och uppmanade Iraks soldater att vägra lyda order och sluta slåss för en döende regim: – Do not fight for a dying regime. That is not worth your own life. George Bush riktade sig också till det irakiska folket och lovade: befrielsen är nära: – The tyrant will soon be gone. The day of your liberation is near.
Cecilia Uddén, Washington