Krig utan FN-mandat kan vara brott

Trots att USA:s president George Bush natten till tisdagen gav ett ultimatum till Iraks ledare Saddam Hussein, och trots att chanserna till en fredlig diplomatisk lösning i praktiken försvann i FN:s säkerhetsråd på måndagen, fortsätter FN diskutera om USA och dess allierade bryter mot internationell rätt om de går till krig utan FN-mandat.
FN:s generalsekreterare Kofi Annan menar att ett krig utan klartecken från säkerhetsrådet kommer att ifrågasättas ur juridisk synvinkel. Även om det av vissa betraktas som en akademisk diskussion när ett krig uppenbarligen kommer att inledas inom några dagar, visar det faktum att både FN-chefen och George Bush tar upp frågan, att den är viktig, inte minst i striden om den allmänna opionen. Olja-för-mat-programmet avbryts Kofi Annan förklarade också i samband med beskedet att all FN-personal, inklusive vapeninspektörerna tas hem från Irak, att alla världsorganisationens insatser i landet avbryts – också det viktiga olja-för-matprogrammet, som inneburit att Bagdadregimen under FN:s kontroll tillåtits sälja olja för att köpa bland annat mat och mediciner. Trots att det efter måndagens möte i säkerhetsrådet knappt finns någon i FN-högkvarteret som hyser ens den minst förhoppning om en fredlig, diplomatisk lösning i sista stund kommer rådet på onsdagen att samlas igen för att diskutera Irak. Möte för att blidka opinionen Det kan bli ett möte på utrikesministernivå, men FN-diplomater Ekot har talat med säger att det knappast kan komma ut något konkret av diskussionerna utan att det snarast handlar om att länderna i ett öppet tv-sänt möte en sista gång före ett krigsutbrott vill visa vad de står för. Också det en del i propagandastriden. Formellt ska rådet diskutera det arbetsprogram som vapeninspektörernas chef Hans Blix presenterade sent på måndagskvällen. Rapporten, som Blix formellt måste lämna nu i mars, innehåller en rad områden där inspektörerna ännu inte fått svar från Bagdadregimen. Till exempel krävs mer information från Irak om landets innehav av nervgasen VX, senapsgas och så kallade Scudmissiller, men få om ens någon tror att Blix rapport kommer att få någon konkret betydelse. Trots allt håller ju hans vapeninspektörer just nu på att lämna Irak.
Anders Ask, New York