skogspropositionen

Främmande träd kan innebära risker

I skogspropositionen öppnas för främmande trädslag som en eventuell väg att öka den svenska skogsproduktionen. Men det finns risker med att introducera främmande arter i den svenska skogen som vi i dag vet lite om. Det anser forskare på Centrum för biologisk mångfald vid Lantbruksuniversitetet.

Torbjörn Ebenhard, ställföreträdande föreståndare vid Centrum för biologisk mångfald i Uppsala, har utrett hur man ska hantera främmande arter i en rapport till Naturvårdsverket.

– Vi vet, världen över, att främmande arter generellt sett räknas till som det tredje största hotet mot biologisk mångfald, efter miljöförstörelse och direkt exploatering.

De risker som Torbjörn Ebenhard ser är till exempel att de främmande skogsträden bildar hybrider, korsningar, med svenska träd. Men det handlar också om hela ekologin, den biologiska mångfalden och att en rad växter, fåglar och insekter är beroende av just de svenska skogsträden.

– Här ändrar vi på två nyckelarter, gran och tall, som alltså utgör den svenska skogen. De är då basen för en hel fauna och flora som är beroende av dem och som påverkar dem. I en svensk gran och tall finns till exempelvis i dag ungefär 100 till 200 olika arter skalbaggar. De är beroende av just det träslaget. Vad kommer att hända med dem om vi ändrar på skogens sammansättning?

Skogsträden är också beroende av Mykorrhizasvampar för sin tillväxt.

– Vilka Mykorrhizasvampar är det som skulle kunna fungera med de nya trädarterna? Det vet vi mycket lite om i dag, säger Torbjörn Ebenhard.

Den svenska Skogsvårdslagen säger att utländska trädslag endast ska användas i undantagsfall. I Sverige är det hittills bara Contortatallen som har odlats över större arealer.  

Skogsstyrelsen har teoretiskt sett en möjlighet att ingripa om man anser att det finns risk att man inför olämpliga trädslag.

– Skogsstyrelsen möjligheten att begära en miljöprövning av främmande trädarter, enligt Skogslagen, men den möjligheten har aldrig tillämpats.

En storskalig användning av främmande trädslag skulle kräva en ändring av Skogsvårdslagen.  I skogspropositionen läggs tonvikten på att öka produktionen av skogsråvara. Samtidigt säger regeringen att de svenska jämställda målen för skogsbruket, produktion och miljö, ska gälla också framöver.

– Det innebär en så storskalig förändring av svensk skog, med många risker som vi har svårt att bedöma, att jag skulle föredra att vi inte gav oss in på den storskaliga förändringen alls. Det är inte bara en fråga om att få bra produktionsträd utan också att ta hänsyn till biologisk mångfald i stort.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".