Riksbanken sänker räntan

Riksbanken meddelade på tisdagsförmiddagen att den sänker sin viktigaste styrränta med en kvarts procentenhet till 3,5 procent. Bakom beslutet ligger bland annat krigsrisken i Irak.