Många bryter besöksförbud

Det är vanligt att så kallade besöksförbud överträds visar en utvärdering som Brottsförebyggande rådet har gjort.
Undersökningen visar också att få polisdistrikt har rutiner för hur den här 15 år gamla möjligheten att skydda hotade personer ska användas. Utvärderingen visar att besöksförbudet inte har någon avgörande betydelse vare sig för hur trygg kvinnan känner sig eller för mannens brottslighet. Varje år ansöker över 6500 kvinnor om skydd, knappt hälften beviljas besöksförbud.