Persson: USA bryter mot folkrätten

USA-alliansen har för bråttom och den gör fel. Det säger statsminister Göran Persson. Han kallar ett krig mot Irak olagligt, med motiveringen att det inte har stöd i folkrätten. Men han får mothugg av en ledande expert på folkrätt.
– De gör fel utifrån ett folkrättsligt perspektiv. Sedan kan det finnas motiv för att angripa Irak militärt, men ett sånt angrepp ska beslutas av FN och där finns det ju uppenbarligen fortfarande gott hopp om att vapeninspektörerna ska lyckas. Så jag tycker att det här är förhastat och felaktigt. Om USA och Storbritannien hade lyckats samla FN kring det här beslutet att gå till attack, hade det varit riktigt då? – Även ett sånt beslut kan naturligtvis kritiseras och diskuteras, men då hade det åtminstone legat inom folkrättens ramar. Det är sannolikt att vi hade tyckt att det hade varit ett bra beslut, även om det naturligtvis hade varit beklagligt. Så i sak är ett krig berättigat? – Det kan vi inte avgöra förrän vi vet att vapeninspektörerna har misslyckats. Och de hävdar ju själva att de har framgång i sitt arbete och behöver mer tid. De borde de ha fått. Det kan vara så att det kan handla om några veckor, kanske några månader, och för den tidsskillnaden är det inte rimligt, inte proportionellt, att gå i krig. Också det är något som bryter mot en av folkrättens grundpelare. USA hävdar att de kan gå till attack med stöd av resolution 1441, som ett enigt säkerhetsråd har ställt sig bakom. Vad säger du om det? – Det är möjligt att man kan driva en sån argumentation. Men om det hade varit deras allvarliga mening kan jag inte förstå varför de i så fall skulle lägga fram ytterligare en resolution, som de drog tillbaka. Det faller så att säga på deras egen hantering. Så det där verkar vara andrahands-argumentationen och den är inte särskilt trovärdig. Om du ska värdera sakfrågan; ger 1441 stöd för ett militärt angrepp eller ej? – Ja, det gör den. Det är ingen tvekan om vad FN har menat med ”serious consequences”. Ingen har protesterat mot att det i slutänden kan röra sig om en militär insats, i den meningen tycker jag att det är klart. Men när den ska utlösas borde FN ha fattat beslut om, inte stormakten. På vilket sätt kommer Sverige att bidra till en återuppbyggnad av Irak efter ett krig? – I huvudsak humanitärt. Nu vet vi inte hur Irak kommer att se ut, hur långt kriget blir, vilken omfattning det får. Men det är uppenbart så att det är ett land som redan nu lider och har problem. Så det är klart att humanitära insatser är nödvändiga. Sedan hoppas jag att hela den här insatsen för att bygga ett nytt och fritt Irak sker inom FN:s regelverk, inte i en situation där landet kan betraktas som ett amerikanskt protektorat. Vad blir konsekvensen av det här för FN och för FN:s auktoritet? – Just nu är jag väldigt pessimistisk för FN och FN:s auktoritet. Samtidigt har jag varit med så länge att jag vet att sånt här växlar över tid. Det kan mycket väl komma en fas framöver då FN återigen kliver fram som den självklara, nödvändiga, samordnaren av ett återuppbyggnadsarbete. Inte bara i Irak, utan också med ett reformarbete i hela Mellanöstern.
Inger Arenander