Svenska företag bidrar till skövling av regnskog

Svenska kreditgivare, importörer och maskinleverantörer bidrar till skövling av regnskog i Indonesien. Det anser Naturskyddsföreningen och Sweed Watch, som granskar svenska företags agerande i utvecklingsländer.
Även exportkreditnämnden har beviljat stora exportkrediter till företag, som handlar med indonesiska massafabriker. Fabrikerna är till största delen beroende av ved från regnskogar, som sedan inte kan ersättas. Naturskyddsföreningen anser att företagen måste ställa miljökrav på den de handlar med och låta bli att köpa massa från icke certifierat skogsbruk.