Kommunernas ekonomi sämre

Ekonomin i landets kommuner försämrades under 2002 med 3,9 miljarder kronor jämfört med föregående år.
Över 100 av Sveriges kommuner redovisar underskott i sina bokslut, visar siffror från Statistiska centralbyrån. Sammantaget gick dock kommunerna med 800 miljoner kronor i vinst år 2002.