Asiensmittan inte bakom svenska sjukdomsfall

De två svenskar som befarades ha smittats av den nya akuta lunginflammation som sprids i Asien bär inte på smittan.
Smittskyddsinstitutet har däremot tagit in två nya fall för observation.