Murmansk får hjälp med kärnavfall

På tisdagen träffar Statens kärnkraftinspektion avtal med ryska myndigheter om att göra en förstudie av kärnavfallet i Murmanskområdet. Det ska sedan leda till att avfallet tas om hand på ett säkert sätt.
Den största avfallsplatsen ligger i Andreevaviken, åtta mil från Murmansk. Där förvaras utbränt kärnbränsle från ubåtar och annat radioaktivt avfall på ett miljömässigt helt undermåligt sätt, enligt Curt Bergman vid SKI:s Internationella kärnsäkerhetsavdelning. – Det är en fullständigt oacceptabel situation, säger han. Avfallet ligger på helt öppna platser, åtkomligt för regn och snö. Det föreligger alltså ett mycket stort behov av att hjälpa ryssarna med att återställa platsen. Fallfärdiga byggander I fallfärdiga byggnader och direkt ute i det fria på marken förvaras 4 500 kubikmeter fast kärnavfall och 22 000 utbrända bränsleelement. Det motsvarar den mängd bränsle, som går åt till 100 ubåtsreaktorer. Den radioaktiva strålningen är mycket hög över hela området, på vissa platser så hög att människor inte bör vistas där. – Vissa byggnader och framför allt den byggnad som innehöll det använda bränslet har mycket höga strålnivåer, säger Curt Bergman. Ska man göra åtgärder där får man räkna med att använda fjärrkontrollerade verktyg. Hot mot fisket Det finns en uppenbar risk att radioaktivitet smutsar ner Andreevaviken och hotar fisket i Ishavet. Enligt tisdagens avtal blir det Sveriges uppgift att ta hand om det fasta kärnavfallet vid Andreevaviken. Experter från Svensk kärnbränslehanterings dotterbolag ska bistå de ryska myndigheterna i förstudien för att utreda vilka metoder man kan använda för att ta hand om avfallet. – Det viktigaste är nu att ta reda på i vilket skick avfallet är så att man kan designa det hanteringssystem som ska ta hand om det, säger Curt Bergman. Förstudien tar flera år Den svensk-ryska förstudien väntas ta ett och ett halvt år och kosta cirka 3,5 miljoner kronor. Lars Gunnar Larsson är chef för SKI:s internationella kärnsäkerhetsavdelning och han säger att detta är frågor som länderna har pratat om i flera år. – Det känns mycket bra att vi nu äntligen ska göra någonting konkret. Lite symboliskt är det också att när man i dag talar så mycket om konflikter i världen talar vi om samarbete. Det känns väldigt bra, säger han. Mer pengar behövs När man väl om ett par år börjar röja upp i kärnavfallsträsket behövs mycket pengar. Redan nu finns en summa på 110 miljoner euro i en särskild fond, men det kommer inte att räcka. – Än så länge är det Ryssland, EU, de nordiska länderna och Holland som har bidragit med pengar. Men så fort de internationella avtalen kring exempelvis tullar och skatter är avklarade så är jag övertygad om att även andra länder kommer att bidra, säger Lars Gunnar Larsson.
Ingrid Gustavsson