Uppgörelse om kärnkraften klar

Under tisdagen har regeringen, vänstern och centerns energiförhandlare kommit överens om vad som ska gälla för den andra reaktorn i Barsebäck. Senast i april 2004 ska gruppen ha enats kring en stängning. Går inte det ska reaktorn stängas enligt lagen om stängning av Barsebäck, vilket kan ske tidigare hösten 2004.
– Jag är rätt optimistisk om att vi ska kunna stänga Barsebäck 2 under 2004, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Också vänsterns Lennart Beijer är nöjd: – Nu är det första gången faktiskt som samtliga tre partier är överens om att detta är möjligt 2004. Tidigast i oktober 2004 kan det bli en stängning. Parterna har enats om att frågan ska hanteras tillsammans med förhandlingarna om alla de återstående reaktorerna, i Ringhals och Oskarshamn och hela den svenska energiomställningen. Det är förhandlingar som generaldirektör Bo Bylund för med industrin och som ska vara klara i april nästa år. Barsebäck ska ha högsta prioritet i de förhandlingarna. Men om man inte har kommit överens då säger sig regeringen nu ha ambitionen att använda den lag om kärnkraftens avveckling som finns. Och det är en ambition som vänstern och centern säger att de litar på. Skälet till att inte stänga redan nu är att det saknas el vid extremt kalla perioder på vintern. Därför får svenska kraftnät nu i uppdrag att se till att handla upp den extra elen före april. Det kommer då att handla om ström från oljekraftverket i Stenungsund, vilket ingen av de tre förhandlarna anser strider mot miljömålen.
Clara Tesch