”Tillåt proffsboxning i Sverige”

Tillåt proffsboxning, men med nya säkerhetskrav. Det föreslår enmansutredaren Britt Solberg som under tisdagen överlämnade ett förslag om detta till regeringen. Men för att proffsboxningen ska tillåtas måste särskilda krav uppfyllas, och det är krav som många av dagens proffsmatcher i Europa inte uppfyller.
Bland annat får inte matcherna vara så långa som de är idag. – En trött hjärna skadas lättare. Jag har också krav rörande handskarnas utformning, säger Britt Solberg. Matchernas och rondernas längd, utrustningens utformning, instruktionen till domarna, jämnheten mellan två motståndare. Det är några av de punkter som ska nagelfaras innan begreppet ”godtagbar säkerhet” ska kunnas anses vara uppfyllt, enligt utredningens förslag. Förebild i amatörboxningen Våldsnivån inom dagens amatörboxning anses vara en förebild för vad som ska accepteras. Bedömningen ska göras av polisen med hjälp av grupp experter inom området. Samma regler ska även gälla för andra typer av kampsporter. Beslutet ska formellt fattas av polisen med hjälp av experter inom området. Samma regler ska också gälla inom andra typer av kampsporter. Men frågan är om dagens svenska proffsboxare kommer boxas på hemmaplan och hur reglerna i slutändan kommer tillämpas. Skulle en match som den mellan Paulo Robert och Armand Krajnc för ett och ett halvt år sedan i Lübeck kunna äga rum i Sverige? Även experterna oense Bedömningarna varierar också mellan de som studerat frågan. Boxningsförbundets ordförande Björn Rosengren som också suttit med som expert tror att det skulle vara möjligt. Martin Ingvar hjärnforskare, som också suttit med som expert i utredningen, och Britt Solberg är betydligt mer tveksamma.
Pontus Mattsson