Råoljepriset föll

Priset på råolja föll på oljebörsen i London på tisdagen till de lägsta nivåerna på tre månader.
Minskad osäkerhet för om det blir ett Irakkrig eller inte, låg bakom prisfallet. Priserna på råolja sjönk under dagen med knappt två dollar till omkring 27,5 dollar per fat.