Amerikanska räntan ligger kvar

Det blir ingen förändring av räntenivån i USA, utan den amerikanska centralbanken beslutade vid sitt möte på tisdagskvällen att låta styrräntan ligga kvar på 1,25 procent - den lägsta nivån på över 40 år.
Beskedet var inte helt oväntat, även om vissa anlalytiker hade spekulerat i en sänkning, eftersom det den senaste tiden kommit en lång rad rapporter som pekar på att det fortfarande går trögt för den amerikanska ekonomin. Centralbanken skriver också att de senaste arbetsmarknadssiffrorna varit en besvikelse, med forstsatt minskad sysselsättning. Och att det råder osäkerhet visar det faktum att banken för första gången på länge inte gör någon så kallad riskbedömning om vart ekonomin är på väg. Men Centralbanken förklarar i ett uttalande att de geopolitiska osäkerheterna, det vill säga kriget mot Irak, gör att den inte kan göra några användbara bedömningar utan vill avvakta tills läget har stabiliserats. Nästa ordinarie möte är satt till den 6 maj, men den amerikanska centralbanken kan när som helst gå in och göra förändringar av räntan. Anders Ask, New York