Femtio vargar sköts illegalt

Antalet vargar som dödas illegalt i Sverige och Norge är troligen betydligt högre än vad forskarna hittills har antagit. Analyser som det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv har gjort antyder att så många som 50 vargar råkat ut för tjuvskyttar de senaste fem åren.
Av de vargar som haft radiosändare har bara två bevisligen dödats illegalt sedan 1998, men samtidigt har nio vargar försvunnit, vilket enligt forskarna kan bero på att deras radiosändare pejöats in av tjuvskyttarna.