Rörliga boräntan sänktes

Flera bolåneinstitut ändrade sina räntor på tisdagen.
Länsförsäkringar och Spintab höjde sina fasta räntor. Länsförsäkringar lämnade den rörliga räntan oförändrad, men SE-Banken, Nordea, Spintab och Stadshypotek sänkte sina rörliga boräntor med 0,25 procentenheter.