Sverige arbetar för humanitär hjälp till Irak

Vid EU:s utrikesministermöte i Bryssel på tisdagskvällen var motsättningarna om Irak-politiken fortfarande stora. Sverige försöker nu få EU-länderna att samarbeta för att hjälpa till att bygga upp Irak efter ett krig. Utrikesminister Anna Lindh säger att det är viktigt att Sverige genom EU försöker stödja FNs humanitära arbete. Sverige har påbörjat arbetet med att kunna göra humanitära insatser i Irak när FN så begär, säger Anna Lindh.