Alltfler äldre har aktivt sexliv

Fler och fler äldre har ett aktivt sexliv. Framför allt ökar andelen sexuellt aktiva bland äldre kvinnor.
Det visar siffror från en studie bland 70-åringar i Göteborg som refereras av Upsala Nya Tidning. Professor Ingmar Skoog som är huvudansvarig för studien säger att det rör sig om en dramatisk ökning under de senaste 30 åren och att sexualiteten fortsätter att vara en viktig del av livskvaliteten även när man blir äldre. Omkring 70 procent av männen och 60 procent av kvinnorna svarade att de fortfarande har samlag. Nästan alla av de tillfrågade var också positivt inställda till sexualitet vid sin egen ålder.