EU oenigt i Irak-frågan

Vid EU:s utrikesministermöte i Bryssel var motsättningarna om Irak-politiken fortfarande stora, och Sverige försöker nu få EU-länderna att samarbeta för att hjälpa till att bygga upp Irak efter ett krig.
– Det var inte den typen av hetsiga skrikiga diskussioner som en del kanske hade förutsett. Jag tror att vi hade kommit över det stadiet, säger utrikesminister Anna Lindh. Hur skulle du karakterisera samtalen? – Jag skulle karakterisera det som att man varit på botten när det gäller relationer, och då handlar det om att försöka bygga upp dem igen, inte genom att hårda gräl göra dem värre, svarar Anna Lindh. Men även om motsättningarna består ligger Sverige på så att EU kan förbereda insatser för återuppbyggnad av Irak efter ett förmodat krig. – Det finns ju svenska förberedelser för humanitärt stöd till Irak. Vi tycker att det är viktigt att också genom EU stödja FN:s humanitära arbete. För det är ju dessutom så att FN har blivit försvagat av det som håller på att ske, och därför är det också viktigt att vi kan försöka bidra till deras arbete. – Sverige har på börjat arbetet både med pengar och räddningstjänsten och annat för att göra humanitära insatser i Irak, när FN så ber. Blir det inte lite märkligt? Först ska USA bomba och sedan ska EU lappa och laga? – Det är klart att det inte är någon idealisk situation. Men å andra sidan så är det en sådan fruktansvärd situation för den civilbefolkning som först drabbas av en diktator och hans tyranni, och sedan drabbas av ett krig. – Och om vi dessutom säger att eftersom kriget sker utom FN:s ramar: så kan vi inte hjälpa er med mat, vatten och förnödenheter. Det blir fullständigt omänskligt, och därför måste man gå in och hjälpa humanitärt.
Willy Silberstein, Bryssel