Forskare avstängd efter djurförsök

En av forskarna på Karolinska institutet i Solna utanför Stockholm har stängts av från sitt arbete efter att ha gjort plågsamma djurförsök på råttor utan tillstånd.
Ledningen för Karolinska har anmält forskaren till kommunens miljönämnd, som i sin tur har lämnat över ärendet till åklagarmyndigheten. Det är en mycket ovanlig åtgärd som Karolinska Institutet vidtar mot en av sina egna anställda. Mannen är en väl etablerad forskare som under många år arbetat med djurförsök inom Karolinska Institutet. Ärendet har tagits upp av det etiska rådet inom KI, och rektor Hans Wigzell betonar att man ser allvarligt på fallet eftersom det kan röra sig om brott mot djurskyddslagen. Forskaren har studerat hur läkningen av benbrott hos råttor går till, och bland annat försökt påverka deras nervsystem