USA-räntan ligger kvar

Det blev ingen förändring av räntenivån här i USA. Den amerikanska centralbanken beslutade vid sitt möte i går kväll att låta styrräntan ligga kvar på 1,25 procent - den lägsta nivån på över 40 år.
Beskedet var inte helt oväntat, även om vissa analytiker hade spekulerat i en säkning, eftersom det den senaste tiden kommit en lång rad rapporter som pekar på att det fortfarande går trögt för den amerikanska ekonomin. Centralbanken skriver också att de senaste arbetsmarknadssiffrorna varit en besvikelse, med fortsatt minskad sysselsättning. Och att det råder osäkerhet visar det faktum att banken för första gången på länge inte gör någon så kallad riskbedömning om vart ekonomin är på väg - något som upprörde ekonomiska kommentatorer i TV-kanalen CNBC. Otrolig, banken smiter undan sitt ansvar, jag har aldrig sett något liknande tidigare, var några av kommentarerna. Men centralbanken förklarar i ett uttalande att de geopolitiska osäkerheterna, det vill säga kriget mot Irak, gör att den inte kan göra några användbara bedömningar utan vill avvakta tills läget har stabiliserats. Nästa ordinarie möte är satt till den 6 maj, men den amerikanska centralbanken kan när som helst gå in och göra förändringar av räntan.
Anders Ask, New York