Ingen försäkring mot terrordåd

Flera försäkringsbolag ändrar sina villkor, så att det inte går att få ersättning för skador som orsakas av terrordåd
Vid årskiftet införde Folksam ett tillägg om att inte ge ersättning för terrorhandlingar, i april följer Trygg Hansa efter, och Länsförsäkringar rekommenderar att deras 24 fristående bolag gör likadant. Enligt Trygg Hansa får försäkringsbolagen efter den 11 septemberattentaten ingen ersättning för terrorhandlingar från de bolag de själva är återförsäkrade hos.