Ett krig få stora följder för europeisk ekonomi

Ett krig kommer i Irak kommer att få mycket stora konsekvenser för europeisk ekonomi. Den bedömningen gör EU-kommissionen.
EU-kommissionen har tittat på vad ett krig mot Irak betyder för europeisk ekonomi. Och oron är stor för mycket svåra följder. En nyckelfaktor är givetvis priset på olja. Om det går upp mycket, och om höga priser råder under lång tid, kan det kyla ned europeisk ekonomi på ett mycket besvärande sätt, enligt EU-kommissionen. I de dystraste modeller som tagits fram finns oljepriser på 70 dollar per fat, vilket inte kan uteslutas om kriget blir långvarigt. Det ger en hel del följder. Högre inflation och ökad oro bland konsumenterna som då mycket väl kan svara med att hålla igen på utgifterna. Därmed kyls ekonomin ned ännu mer, så att lågkonjunkturen är ett faktum. Prognoserna för tillväxten för i år har redan nästan halverats, nu tror kommissionen bara att ekonomierna kommer att växa med en procent. Det kan jämföras med beräknade 1,8 procent för bara ett halvår sedan. Om kriget däremot blir kortvarigt blir inte effekterna alls lika kännbara. Oljan skulle, som mest kosta 50 dollar per fat och vara tillbaka på ungefär 26 under tredje kvartalet i år. Det skulle inte sänka tillväxten särskilt mycket, enligt kommissionen. Ett grundproblem är att euroländernas ekonomier allmänt är dåliga på flera håll. Tysk ekonomi brottas med stora problem, det gäller också andra stora länder som Italien och Frankrike. Det, i kombination med ett långvarigt krig, skulle kunna skapa mycket stora problem.
Willy Silberstein, Bryssel