Svårt få banklån i Norrland

De senaste åren har det blivit svårare för företag i Norrlands inland att få låna pengar. Det har blivit vanligare att bankerna ger lån bara om företaget också får statligt stöd. Dessutom ställer bankerna nu högre krav på säkerhet av företagarna.
Leif Norén och hans kompanjoner i Glommersträsk, Arvidsjaur, avkrävdes nyligen personlig borgen för ett företagslån: - Vi tycker att det är oförskämt. Vi har aldrig varit med om det tidigare. Okej att vi satsar ett eget kapital, det ska man ju göra, men att man dessutom ska bli avkrävd borgen. Det var en nyhet för oss, säger Leif Norén. Glommersträsk MiljöEnergi, GME kallat, tillverkar pellets för husuppvärmning. En kassaskåpssäker idé, tyckte de fem lokala företag som tillsammans äger GME. Men i takt med att industrifastigheter och andra investeringar i Norrlands inland, på grund av bland annat befolkningsminskningen, bedöms som mindre och mindre värda, bromsar bankerna. Det blir alltså svårare och svårare att sälja och få tillbaka pengarna, så man får förstå bankerna säger många från myndighetshåll. De gamla företagarrävarna som ansvarar för pelletstillverkningen i Glommersträsk, Arvidsjaur, låter sig inte hindras. - Vi kommer att klara det här. De här fem solida företagen lånar pengar till GME, och så utvecklar vi det här peu om peu. Så slipper vi att ha att göra med bankerna, säger Leif Norén. Det är inte bara enskilda företagare som berörs av bankernas återhållsamhet. Också myndigheternas arbete påverkas, säger chefen för de statliga företagsstöden på Länsstyrelsen i Luleå, Anja Ejderberg. - Det märks genom att bankerna, om de bifaller, så säger man att man gör det under förutsättningen att Länsstyrelsen bifaller stödansökan, så tydligt har det inte varit tidigare. Så vi hamnar ibland i en sådan här gisslansituation, säger Anja Ejderberg.
Pia Sjögren