Iraks folk uppmanas ställa sig bakom Hussein

Iraks parlament samlades på tisdagen till ett extra möte inför hotet om krig.
Mötet inleddes med att förkasta USA:s ultimatum om att Iraks ledare Saddam Hussein och hans söner måste lämna landet senast vid tvåtiden natten till torsdag. Det Irakiska folket uppmanades av parlamentets talman att sluta upp bakom Saddam Hussein. Samtidigt har grannlandet Iran beslutat att kalla hem alla sina diplomater från Irak.