Funktionshindrade nekade köpa bostad

Handikappombudsmannen har på kort tid fått ta emot tre anmälningar mot bostads-rättsföreningar som nekat funktions-hindrade att köpa bostad i föreningen.
I ett av fallen fick inte en funktinshindrad man att köpa en bostadsrätt i Saltsjöbaden, med hänvisning till medlemmarna enligt stadgarna ska kunna reda sig själv i lägenheten. Mannen har en personlig assistent, och hyresnämnden anser att att det var fel att neka honom medlemskap i föreningen. Handikappombudsmannen Lars Lööw säger till Radio Stockholm att han är överrumplad av att de fått in såpass många anmälningar under relativt kort tid.