Ökad bostadsbrist

Bostadsbristen breder ut sig. Brist på bostäder råder nu i 100 av landets kommuner, jämfört med 77 stycken för ett år sen.
Enligt en sammanställning från Boverket ökar bostadsbristen mest runt Storstockholm, i Göteborgsregionen och i Skåne. Oftast är det hyresrätter i olika storlekar som saknas. Tidigare har det främst saknats mindre lägenheter, men många kommuner märker nu också att det råder brist på tre- och fyrarumslägenheter.