Tjetjenierna folkomröstar på söndag

I skuggan av det som händer i Irak så genomför Tjetjenien en folkomröstning på söndag. Folket ska ta ställning till en ny konstitution som ska fastställa landet ställning i den ryska federationen.
Moskva har sedan några veckor tillbaka inlett en massiv charmoffensiv riktad mot den hårt drabbade tjetjenska befolkningen. President Putin lovade häromdagen att tjetjenerna ska få den mest omfattande autonomin inom den ryska federationen. De beryktade och hatade armévägspärrarna har tagits bort på en rad platser. Moskva har under mycket uppmärksammade former i de ryska medierna visat bilder på hur man drar tillbaka en del soldater från Tjetjenien. Lovar amnesti Putin lovade vidare om att Moskva kan utfärda amnesti om tjetjenerna på söndag säger ja till den nya konstitutionen som ska fastställa Tjetjeniens ställning inom den ryska federationen. I princip betyder ett ja att tjetjenerna underordnar sig Moskvas vilja och att tjetjenerna därmed avsäger sig möjligheten till att bli en självständig stat. Det råder inget tvivel om att den här folkomröstningen sker under tvång. Ryska och utländska människorättsorganisationer har varnat för fusk. De hävdar att man inte kan genomföra en sådan här folkomröstning i en krigsdrabbad region. Bland annat finns det påståenden om att många av de tjetjenska flyktingarna hotats. Om de inte röstar och dessutom röstar ja - så kommer de att förlora sitt dagliga bröd när humanitärt bistånd delas ut i flyktinglägren. Rebellerna uppmanar till bojkott De tjetjenska separatisterna och rebellerna har uppmanat befolkningen att bojkotta folkomrostningen. Men trots det så finns det en hel del tjetjener som högst motvilligt, men ändå kommer att rösta. Det framgår av många intervjuer i både ryska och utländska medier. Det är människor som visserligen motsätter sig den ryska överhögheten - men det är vanligt folk som är trötta på kriget, lidandet och den dagliga kampen för familjens överlevnad. Men även folk som inte ser något alternativ. De må hata ryssarna efter alla illdåd - men separatistledaren Maskhadof har inte något stort stöd i Tjetjenien - och dessutom har han uppenbarligen ingen kontroll över de många även internationellt terroriststämplade tjetjenska gerillagrupperna, som redan under Maskhadovs tid som tjetjensk president motarbetade honom. Små förutsättningar för självständighet Tjetjenerna må lyckas uppnå en självständighet i framtiden på lång sikt. Men på kort sikt är förutsättningarna små - även om gerillagrupperna kommer att fortsatta sin väpnade kamp. Även den tjetjenska befolkningen följer världsnyheterna - där de kan se att västvärlden tappat intresset för vad som sker i Tjejenien. När tjetjenerna nu dessutom ser att en supermakt trotsar världsopinionen och planerar att ockupera ett annat land - så är de medvetna om deras sak för lång tid framöver blir en sidonyhet i en allt oroligare värld.
Vladislav Savic, Moskva