Sjuklön dominerade riksdagsdebatt

Onsdagens debatt i riksdagen som var avsedd att handla om sysselsättningen kom till stor del att handla om regeringens förslag att låta arbetsgivarna betala 25 procent av sjuklönen till dem som är heltidssjukskrivna. De borgerliga var kritiska.
Folkpartiets Lars Leijonborg var en av kritikerna. – Det missgynnar de svagaste på arbetsmarknaden och det missgynnar småföretagen. Det är dubbeltdumt och det bästa arbetslivsministern kan göra idag är att berätta att det här inslaget är slängt i papperskorgen. Ängsliga att anställa Kritiken, som främst kom från borgerligt håll, går ut på att förslaget gör företagarna än mer ängsliga att anställa, vilket minskar sysselsättningen. Arbetslivsminister Hans Karlsson svarade att man visst måste ta hänsyn till små företag möjligen genom särskilda undantag, men att man inte kan låta bli att sätta press på arbetsgivarna att skapa en bättre arbetsmiljö. Arbetslösheten stiger Debatten om sysselsättningen fördes mot bakgrund av en stigande stigande arbetslöshet - i dag runt fyra och en halv procent öppen arbetslöshet. Hans Karlsson lösning är i första hand en aktiv arbetsmarknadspolitik. – Genom ett effektivt platsförmedlingsarbete med kompetenshöjande insatser och övriga åtgärder så kan arbetslösa konkurrera om lediga jobb och aktivt söka arbeten. Så ökas omställnings- och anpassningsförmågan på arbetsmarknaden. Så kan arbetsmarknadspolitiken främja rörlighet på arbetsmarknaden och bidra till ökad sysselsättning och bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Borgerliga vill ha sänkta skatter Helt fel inställning menar de borgerliga, som istället förespråkar sänkta skatter och regler som skulle göra det enklare för företagara att anställa. – Ska vi vända utvecklingen ska det vara mer av företagande och mer av arbete. Då blir lågkonjunkturen mildare och högkonjunkturen starkare, sa moderatledaren Bo Lundgren i riksdagsdebatten.
Pontus Mattsson