Fler räntesänkningar behövs, tycker LO

LO-ekonomerna välkomnar den räntesänkning som riksbanken gjorde på tisdagen. Men det behövs fler räntesänkningar framöver, anser LO-ekonomen Lars Ernsäter.
LO-ekonomerna är mer pessimistiska än den konjunkturprognos de lade fram för ett halvår sedan och vill alltså ha fler räntesänkningar. – Det behövs därför att konjunkturuppgången är så svag att det finns risk för att arbeteslösheten ökar, säger Lars Ernsäter. Liksom andra prognosmakare har gjort den senaste tiden, skriver LO-ekonomerna nu ner sin prognos för hur mycket den svenska ekonomin ska växa det här året. LO-ekonomerna tror nu på en tillväxt på 1,9 procent. Men ytterligare räntesänkningar skulle kunna stimulera företag och privatpersoner att spendera mer och hjälpa till att få fart på svensk ekonomi, tror LO-ekonomerna. De väntar sig inte någon draghjälp från de stora, problemfyllda ekonomierna USA och Tyskland på kort sikt. Men å andra sidan har inte de senaste dagarnas utveckling i Irakkonflikten tvingat LO-ekonomerna att skriva om sin prognos. – Irakkonflikten är inte det stora problemet, även om den har spetsat till problemen i världsekonomin. Under förutsättning att det blir ett kort krig kommer effekterna på världsekonomin att bli små och övergående, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.
Johan Prane