EU-toppmötet skuggas av Irakkrisen

Statsminister Göran Persson har på onsdagen träffat riksdagens EU-nämnd för samråd inför EU:s toppmöte som börjar på torsdag. Alla partier, utom moderaterna och kristdemokraterna, höll med Göran Persson om att ett anfall mot Irak utan godkännande från FN är ett brott mot folkrätten.
Göran Persson tror att EU:s toppmöte kommer att domineras av det stundande kriget: – Nu är spänningarna så starka, motsättningarna så stora, känslorna så heta och att i det läget bara sitta ner och föra ett samtal och försöka hitta en kompromiss, det tror jag blir väldigt svårt. Då är det en händelse om redan äger rum och som vi har djupt olika syn på. Att tro att vi då bara ska kunna prata om det tror jag inte går utan vi måste få distans till det. Men betyder det att EU kommer att hålla tyst? Om det är fullt krig i morgon och tre EU-medlemmar: Storbritannien, Spanien och Danmark medverkar i detta krig så kommer i det samlade EU inte att säga någonting? – Det samlade EU består också av dessa tre länder, eller dessa fem länder. Vi kanske också skulle räkna Holland, Danmark, Spanien, Storbritannien, Portugal, kanske också Italien. De samlade EU innehåller dessa länder och våra slutsater i EU tar vi enighet. Så det som ska formuleras av det grekiska ordförandeskapet ska vara sådant som gillas både av fransmän och britter. Den diskussion som kommer att föras kommer säkert att prägla båda synsätten, men att skriva ihop en kompromiss på de två synsätten just nu tror jag inte är meningsfullt. Det här toppmötet skulle ju egentligen handla om en lång rad ekonomiska frågor där EU skulle försöka spänna musklerna och bli bättre än USA när det gäller ekonomi, betyder det att ni skjuter upp alla de frågorna nu? – Nej, det gör det inte och där vill jag nog hyfsa debatten lite, därför att det handlar inte bara om tillväxtal det handlar också om hur EU utformar sin miljöpolitik, hur EU bekämpar den öppna arbetslösheten och gör Europa mer socialt rättvist. – Vi kommer inte tillkorta i jämförelse med USA på alla områden. Vi har sämre ekonomisk tillväxt ja, men vi har klarat oss bättre på andra områden. Detta är det huvudsakliga syftet, att diskutera den processen och det kommer vi naturligtvis att göra men inte på det djupa sätt som vi skulle ha behövt och inte med den satsning som vi skulle behöva ha gjort, det är där vi har problemet just nu.
Annika Ström-Melin