Virus bakom Asiensmittan

Den akuta lunginfektionen i Sydostasien kan ha orsakats av ett virus. Läkarteam i Hongkong och Frankfurt rapporterar att de identifierat ett så kallat paramyxovirus i prover från patienter.
Till denna grupp av virus hör bland annat mässling och ett influensavirus som i Sverige mest drabbar barn. Enligt Johan Giesecke, statsepidemiolog vid Smitt-skyddsinstitutet, betyder detta att man på sikt förmodligen kan hitta ett botemedel mot lunginfektionen. Han säger också att smittsamheten inte är hög. Sjukdomen har nu orsakat 14 dödsfall.