Långtidssjukskrivningar ökar

Trenden att allt färre sjukskriver sig håller i sig, men dom långtidssjukskrivna blir allt fler. Det visar siffror från Riksförsäkrings-verket.
Över 330.000 personer fick i februari ersättning från sjukförsäkringen. Omkring 126.000 av dom är långtidssjukskrivna, och har varit sjukskrivna i mer än ett år.