EU:s minsterråd telefonavlyssnat

EU:s ministerråd, där medlemsländernas regeringar sammanträder, har varit utsatt för omfattande telefonavlyssning under flera år. Det blev känt på ondagen och bekräftades också officiellt.
Ministerrådets taleskvinna Christina Gallach medger att det inträffade är mycket allvarligt. En handfull av EU:s 15 medlemsländer, dock inte Sverige, har varit utsatta för telefonavlyssning. Och redan talas det i rådets korridorer om ett EU-gate. Sven-Olof Petersson, Sveriges EU-ambassadör, informerades vid ett extramöte vid lunchtid idag. ”Det mesta offentliggörs” – Detta är naturligtvis allvarligt. Samtidigt vet vi ju alla att det som diskuteras här i mycket begränsad utsträckning hålls hemligt, säger han. Det mesta offentliggörs. Avlyssningsapparaturen installerades redan när byggnaden konstruerades, vid 1990-talets mitt. Tyskland och Frankrike tillhör de avlyssnade, vilka övriga det är vill inte de ansvariga säga. Värdefull information Det som kan vara intressant för ett land att avlyssna är diskussioner med exempelvis regeringskanslier och myndigheter i hemlandet, det kan vara ställningstaganden och hur långt ett land är redo att gå i en kompromiss. Det är information som kan vara mycket värdefull för andra. Den franska tidningen Le Figaro, som avslöjade avlyssningen, skriver på onsdagen att det är USA som står bakom, men de ansvariga vid ministerrådet säger att det är för tidigt att peka ut någon skyldig. Ingen törs heller utesluta att det inte är ett medlemsland som på det här sättet skaffat sig ett minst sagt otillåtet försprång.
Willy Silberstein, Bryssel