Oklart om Irakflyktingar till Sverige

Sverige väntar sig inte någon omedelbar ström av flyktingar om och när kriget mot Irak bryter ut. Myndigheterna håller på att förbereda sig, men det är inte klart hur många flyktingar Sverige kommer att ta emot. Enligt migrationsminister Jan O Karlsson är det en förhandlingsfråga
– Vi får ta emot det som EU ålägger oss. För oss är det viktigt att vi får samordnat det här, att alla EU-länder drar sitt strå till stacken. Det är ingen som tror att det kommer att komma särskilt många flyktingar ända till Sverige i början av ett krig, men Migrationsverket har uppdraget att hålla beredskapen. – Ja, det är stugbyar och andra tillfälliga mottagningscentra för de människor som då ska beredas tillfälligt skydd Inga lokaler bokade Men Marie Andersson, pressansvarig på Migrationsverket säger att man inte har bokat något extra ännu: – Kommer det större grupper irakier får man överväga då om man ska sprida dem över landet i de lokaler som råkar finnas eller om vi ska göra någon satsning på mera sammanhållande områden då. Men framför allt kommer Sveriges arbete att ske närmare själva kriget. – Vi har beredskap att skicka ner folk till stöd för flyktingskommissarien, som ju får ta första stöten, säger Jan O Karlsson. Andra flyktinggrupper kan påverkas 32 personer är beredda att åka till området med ett par dagars varsel, samt en del personal också till Sveriges ambassader i länderna runt Irak. Deras arbete kommer då att bestå i att fjälpa FN:s flyktingorgan att plocka ut så kallade kvotflyktingar till Sverige, det är oklart hur många men klart att de får helt andra villkor i Sverige än de som tar sig hit på egen hand. Kvotflyktingarna får omedelbart uppehållstillstånd, de andra får söka asyl på vanligt sätt. Sverige har förbundit sig att ta emot 1000 kvotflyktingar i år totalt, så många från Irak kan påverka andra flyktinggrupper, säger Marie Andersson: – Det är klart man kan inte helt bortse från det. Men det är en fråga för regeringen hur mycket resurser man är beredd att avsätta.
Clara Tesch